Skeny a opravy starých fotografií

Staré fotografie uchované pouze v tištěné podobě lze naskenovat a převést do digitální podoby a vytisknout.